Miha BodyTech

MIHA BODYTECH

Phạm Hy Gym đã áp dụng dòng sản phẩm Miha BodyTech để huấn luyện chuyên nghiệp cho các Hoa Hậu, người mẫu, siêu mẫu hạng A  tại Việt Nam.

Đây là công nghệ mới nhất của Đức – dùng để kích thích tăng trưởng các cơ bắp. Nguyên lý này đã được sử dụng bởi các Huấn luyện viên hàng đầu, các nhà vật lý trị liệu danh tiếng và các huấn luyện viên cá nhân thành công trong thể dục thể thao cũng như trong lĩnh vực thẩm mỹ.