Chung Tay Góp Sức Hướng Về Miền Trung

Những ngày gần đây, đồng bào miền Trung đang phải oằn mình hứng chịu trận lũ lịch sử. Cả nước đau thương, ngày đêm không ngừng hướng về miền Trung!
Ngoài việc đã quyên góp tiền mặt cho các tổ chức cứu trợ, Fit Family và Pham Hy Gym xin được chung tay thêm cùng đồng bào bằng việc trích lợi nhuận từ phòng tập.

Cụ thể:
– Từ đây đến 15/11/2020, mỗi thẻ tập được đăng kí thành công tại Pham Hy Gym và Fit Family, là – Quý khách hàng đã đóng góp 200.000 đồng vào Quỹ cứu trợ miền Trung.
Đến sau 15/11/2020, Quỹ sẽ được tổng kết lại và trao tận tay đến tổ chức cứu trợ. Mọi hoạt động đều được công khai minh bạch và thành tâm. Trân trọng !

Hướng về miền Trung!